Voor het invullen van formulieren en attesten is informatie en tijd nodig. Daarom kom je hiervoor best op raadpleging.

Steeds met vermelding van uw naam, uw rijksregisternummer en uw GSM nummer.  De dokter zal zo snel als mogelijk met u contact opnemen en uw vraag bespreken

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.